O NAMA

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku ISOP je nezavisna nevladina organizacija koja kroz svoje projekte fokusira oblasti u kojima donosioci odluka u društvu treba više pažnje da ukažu, pri čemu se snažno zalažemo za informisanje iz datih oblasti na osnovu istraživanja koje naš istraživačko-logistički centar vrši.

Ostvari svoja prava iz oblasti socijalne, dječije i pravne zaštite

ISOP Savjetovalište za pripadnike RE populacije formirano je u okviru prjekta ,,RE su dio našeg društva'' koji partnerski sprovodimo sa NVO Savjet za implementaciju omladinske politike a uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Kontakt telefon: +382 67 200 112

Kontakt Email: info@nvoisop.com

NAŠ TIM

 

Mitar Radonjić

Izvršni direktor


Milica Đukanović

Office manager


 
 
 
 

STRATEŠKI PARTNER

 

PARTNERI

Partneri sa kojima imamo uspješnu saradnju

Podržite dalje aktivnosti naše organizacije!

Prijavite se na Newsletter!