Alkoholizam-navika ili bolest

 

10.10.2018. u prostorijama Zavičajnog muzeja u Danilovgradu održano je predavanje povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv alkoholizma pod nazivom ,,Alkoholizam-navika ili bolest'' u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad u okviru oblasti rada Instituta i Savjeta Psiho-fizičko zdravlje mladih i zdravi stilovi života.

Alkoholizam je najčešća bolest zavisnosti I javlja se bez obzira na starosnu dob. Podjednako je prisutna kod oba pola.Najteže je priznati da postoji problem i obratiti se za stručnu pomoć. Alkoholizam je veoma teška i ozbiljna bolest, velika zavisnost koja stvara u porodici probleme i šire društvene posljedice,uništava zdravlje I dovodi do razora u porodici, razvoda brakova, fizičkih i psihičke posljedice za alkoholičara ali I članove porodice.Nažalost, alkoholizam u našem društvu često biva doživljavljen kao loša navika, a ne kao bolest. Stručnjaci naglašavaju da je rijedak slučaj da alkoholičar dođe na liječenje svojom voljom već dolaze kad ih porodica i društvo počnu odbacivati. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije alkoholizam se definiše kao bolest pojedinca koji prekomjerno i redovno pije alkoholna pića, uslijed čega se javljaju oštećenja psihičkog ili fizičkog zdravlja.

O nuspojavama koje alkoholizam uzrokuje u smislu pojave porodičnog nasilja a posebno nasilja nad ženama od strane muškaraca prisutne je upoznala Aida Petrović,dugogodišnja aktivistkinja I direktorica Crnogorskog ženskog lobija.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić I izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!