Diskriminacija OSI je zabranjena - Bar

 

Danas 02. 12. 2020. smo u Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru, uz puno poštovanje mjera NKT-a, održali prvi od planirnaih pet seminara u okviru projekta ,,Diskriminacija OSI je zabranjena koji sprovodimo u partnerstvu sa Savjetom za implemetaciju omladisnke politike a uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Tokom današnjeg seminara smo obradili teme koje se tiču međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva koji definiše oblast ljudskih prava OSI, andidiskriminacionog zakonodavstva i načina ostvarenja prava OSI kao i tri studije slučaja na nacionalnom nivou i dvije na međunarodnom pred Sudom pravde.Takođe, prisutni su edukovani o nadležnostima MInistarstva za ljudska i manjinska prava, Institutcije Ombudsmana ali i strateškim dokumentima koji definišu datu oblast. Današnji seminar je od izuzetne važnosti za OSI ali i za sve koji su prisustvovali iz razloga što se jedino kroz dorektna kontakt sa ciljnim grupama, u ovom slučaju mladim učenicima Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole može mijenjati svijest građana i ukazati na važnost i mehanizme ostvarenja zakonom garantovanih prava osoba s invaliditetom.Veliki broj pitanja, primjera i uzajamnog pružanja informacija su nam ukazali da su učenici ove škole u velikoj mjeri informisani o antidiskriminacionom zakonodavstvu i da imaju u velikoj mjeri formiranu svijest i stav nepodržavanja bilo kakvog vida diskriminacije i pokazuju veliko interesovanje za oblast ljudskih prava osoba s invaliditetom, što nas u civilnom sektoru raduje jer su mladi esencija svakog društva i garant napretka.   Uvodno predavanje je održala izvršna direktorica Savjeta - Milica Đukanović, dok je izvršni direktor Instituta - mr Mitar Radonjić održao predavanja po modulima - Međunarodni zakonodavni okvir, nacionalni zakonodavni okvir, Institutcionalne nadležnosti i odgovor i studije slučaja. Profesor pravne grupe predmeta Srednje ekonomsko-ugostiteljske, Neđeljko Đurović, je učenike edukovao o primjerima diskriminacije na lokalnom nivou i važnosti vaninstitucionalne edukacije.

 

Prijavite se na Newsletter!