Djeca nisu radna snaga

 

12.11.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje pod nazivom,,Djeca nisu radna snaga'' u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad u okviru oblasti rada Instituta i Savjeta -vladavina prava i razvoj demokratije sa aspekta zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Širom svijeta na rad je prisiljeno 100 do 250 miliona djece ispod 15 godina. Ta djeca izradjuju tepihe, rade u kamenolomima, na plantažama ili rade teške kućne poslove.

Najviše djece-radnika je u Africi južno od Sahare, gdje radi svako treće dijete. Medjutim ni medjunarodne firme koje su proizvodnju prebacileosim u Afriku I u Aziju nemaju realnu sliku o tome da li su djeca uključena u proizvodnju u okviru manjih preduzeća koje angažuju evropske firme.

Dječija radna snaga je jeftina, djeca se ne mogu odbraniti, nisu učlanjena u sindikate i lako ih je zloupotrijebiti. Oko 55 procenata djece koja rade su dječaci dok je oko 45 procenata djevojčice koje često bivaju žrtve seksualnog nasilja. Razlozi za iskorištavanje dječije radne snage su višestruki i teško ih je generalizovati. Novcem koji zarade djeca uglavnom izdržavaju svoje porodice a nije rijedak slučaj da djeca svojim radom otplaćuju I dugove svojih roditelja. U mnogim zemljama još postoji i zakon po kom se dugovi roditelja prenose na narednu generaciju i mladje članove porodice dokle god ne budu otplaćeni. U Africi se vode gradjanski ratovi a i zbog širenja zaraze sidom veliki broj djece moraju sami o sebi da brinu I kao posljedica toga su rad i zarada pod lošim uslovima.

Iskorištavanje rada djece je globalni problem. Do prije nekih desetak godina jedina posljedica za velika preduzeća za koja se sumnja da su upletena u iskorištavanje djece- radnika, bila je ostaviti kupcima na savjest da izbjegavaju proizvode za koje se zna da ih je proizvela dječja ruka dok je sad ipak situacija drugačija I zkoni su mnogo strožiji kao I monitoring u ovoj oblasti.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić I izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!