Dnevni boravak Pružite nam šansu

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku –ISOP započeo je danas 11-mjesečni projekat u partnerstvu sa Udruženjem roditelja,djece i omladine – Pružite nam šansu- Crne Gore pod nazivom ,,Dnevni boravak Pružite nam šansu''.

Projektni tim sačinjen od koordinatora, asistenta i stručnih lica održao je inicijalni sastanak i definisao vremenski okvir projektnih aktivnosti.Korisnici projekta su 10 djece sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama a krajnji korisnici porodice te djece.Projektne aktivnosti koje će biti sprovedene od strane stručnih lica animatorke,specijalnog pedagoga,fizioterapeuta i defektologa su radno/okupacione radionice, individualne i grupnie aktivnosti samozbrinjavanja, individualne i grupne aktivnosti socijalizacije, individualne i grupne aktivnosti kontrole bijesa, individualne i grupne aktivnosti interpersonalnog funkcionisanja, individualne i grupne aktivnosti zdravih stilova života, individualne i grupne aktivnosti očuvanja i poboljšanja motoričkih sposobnosti kao i 4 izleta i izložba fraktala.Ciljevi koji će biti postignuti po završetku projekta su unapređenje dosadašnjih servisa podrške mladima sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama u razvoju putem otvaranja novog dnevnog boravka,povećanje broja usluga podrške mladima sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama u razvoju u okviru dnevnog boravka i povećanjeinkluzije, integracije i vidljivosti mladih sa intelektualnim smetnjama u društvu putem dva izleta, dva obilaska JU Galerije i muzeji i putem izložbe slika i fraktala.

Projekat je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u iznosu od 29,037.35 eura.

Prijavite se na Newsletter!