Multikulturalnost i interkulturalnost EU sa aspekta jezičke različitosti

 

01.03.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu I obrazovnu politiku održan je panel pod nazivom ,, Multikulturalnost i interkulturalnost EU sa aspekta jezičke različitosti ’’ kao dio projekta ,,Mladi za unaprjeđenje procesa pristupanja EU’’ a u okviru oblasti rada Instituta-evropske integracije,vladavina prava i razvoj demokratije.

Ujedinjeni u različitosti!Pristupanje EU ne isključuje pravo građana svake države na svoj kulturni i nacionalni identitet, nego se ono baš ističe u sloganu Evropske unije: „Ujedinjeni u različitosti” (United in diversity).Danas u 28 zemalja članica Evropske unije živi ukupno blizu pola milijarde ljudi koji pripadaju različitim konfesijama, etničkim grupama, kulturama i tradicijama, ali suživot različitih u raznolikoj evropskoj zajednici promoviše i podstiče poštovanje svih. Poštovanje sloboda i prava građana Evropske unije na sopstveni identitet, ogleda se i u slobodi svih da govore i pišu svojim jezikom. Jezičko bogatstvo – jedna je od karakteristika EU. Evropska unija podstiče i pomaže saradnju država članica. Čini to putem brojnih kulturnih i obrazovnih inicijativa i programa, promovišući učenje drugih jezika, kao i jezičku raznolikost i multikulturalizam. Osnovni je cilj da se tako pruži doprinos povezivanju građana i stvaranju osjećaja pripadnosti Uniji. Višejezičnost je preduslov za demokratski legitimitet i razumljivost Evropske unije, pošto je ona nastala iz želje za „produbljivanjem solidarnosti naroda, uz poštovanje njihove istorije, kulture i njihovih tradicija”, kako piše u preambuli Ugovora o Evropskoj uniji. Panelista je bio izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić.

Prijavite se na Newsletter!