Borba protiv svih oblika nasilja, ekstremizma i trafikinga

Projekat ,,Povećanje vidljivosti problema trgovine ljudima u Crnoj Gori u centralnoj regiji“

Projekat ,,Povećanje vidljivosti problema trgovine ljudima u Crnoj Gori u južnoj regiji“

Projekat ,,Ugovoreni brak nije tradicija već krivično djelo“

Projekat ,,Podrška žrtvama trgovine ljudima u Skloništu za žrtve trgovine ljudima“

Projekat ,,Trgovina ljudima – moderno ropstvo“

SOS telefon

Reaguj – Ne posmatraj: Predavanje Podgorica

Reaguj – Ne posmatraj: Dijeljenje flajera Podgorica

Reaguj – ne posmatraj: Predavanje Bar

Anti-trafiking akademija: Seminar za srednjoškolce

Prijavite se na Newsletter!