Otvorenost podataka u posjedu javnih institucija / e – portali u Crnoj Gori

 

06.02.2019. održano je peto a ujedno i završno  predavanje u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjet za implementaciju omladinske politike ,,Otvorenost podataka – imperativ demokratije '' pod nazivom ,, Otvorenost podataka u posjedu javnih institucija / e – portali u Crnoj Gori''.

U Crnoj Gori postoji portal otvorenih podataka DATA.GOV.ME na kojem je u jednostavnoj za korištenje i mašinski čitljivoj formi postavljen veliki broj podataka od javnog značaja.

DATA.GOV.ME predstavlja dio napora Vlade da kroz pravnu regulativu koja se ogleda u Zakonu o slobodnom prostupu informacijama,  Direktivi 2013/37/EU o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovljenoj upotrebi informacija javnog sektora i članstvom u globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, učini dostupnim informacije i da na taj način poveća inkluzivnost i participaciju građana.

 

Predavač je bio izvršni direktor Instituta – Mitar Radonjić  a medijatorka Milica Đukanović – izvršna direktorica Savjeta za implementaciju omladinske politike.

Prijavite se na Newsletter!