Podrška ženama preduzetnicama iz ruralnih područja-trening za pisanje biznis planova

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku je u periodu od 25.10.2018. do 25.11.2018. sproveo projekat podrške početnicama u biznisu iz ruralnih krajeva Nikšića sa ciljem njihovog osnaživanja u smjeru aktivne i ravnopravne participacije na tržištu rada.

Žene preduzetnice su od izvršnog direktora ISOP-a, Mitra Radonjića , tokom šest treninga naučili osnove pisanja biznis plana, osnove start – up preduzetništva, životni ciklus preduzeća i osnove poslovne dokumentacije.

Po završetku treninga, ISOP će tokom sledećih šest mjeseci pružati i mentorsku podršku polaznicama treninga.

Prijavite se na Newsletter!