Projekat ,,Kulturološke razlike manjinskih naroda – esencija crnogorske kulture''

 

Projekat ,,Kulturološke razlike manjinskih naroda – esencija crnogorske kulture'' je sproveden u periodu od 20.05.2021. do 30.07.2021. i sastojao se u setu od 3 okrugla stola i dvije panel diskusije u čemu je ukupno učešda uzelo 40 osoba. Fokus je stavljen na razlike u kutlurološkim formulacijama nacionalnih manjina koje sačinjavaju ukupnu kulturološku definiciju crnogorske kulture. Poseban segment projekta se sastojao u ukazivanju na važnost da kulturološke razlike zapravo spajaju pojedince i društvene grupe i zajednički sačinjavaju esenciju i srž crnogorskog kulturološkog identiteta.

 

Prijavite se na Newsletter!