Projekat ,,Prevencija zloupotrebe narkotika I prevenciji polno prenosivih bolesti kod mladih''

 

Projekat ,,Prevencija zloupotrebe narkotika I prevenciji polno prenosivih bolesti kod mladih'' je sproveden u periodu od 15.04.2021. do 15.07.2021. i za ciljeve je imao doprinos prevenciji zloupotrebe narkotika kod mladih, doprinos prevenciji polno prenosivih bolesti kod mladih, povedanje znanja mladih o štetnosti korištenja narkotika i povedanje znanja mladih o načinima prevencije zaraze polno prenosivim bolestima dok su ostvareni rezultati bili održana dva edukativna seminara kojima je prisustvovalo 16 srednjoškolaca/ki koji su usvojili 70% znanja sa seminara i sprovedena dvomjesečna terenska informativno/edukativna kampanja tokom koje je podijeljeno 1000 informativnih materijala.

 

Prijavite se na Newsletter!