Projekat ,,Stara lica i OSI su resurs a ne teret''

 

Projekat ,, Stara lica i OSI su resurs a ne teret'' koji je trajao od 26.11.2021. do 26.04.2022. u kojem je učešde uzelo 17 starijih lica i OSI se sastojao od dvomjesečne radionice izrade figura od gline, drveta, šper-ploča što je kasnije uz razne umjetničke radove starijih lica i OSI izloženo na izložbi u prostorijama ISOP-a u Danilovgradu čime se pokazalo da starija lica i OSI mogu itekkao dati svoj doprinos društvu i ne smiju zbog godina ili invaliditeta biti isključivani iz društva. Ukupan broj korisnika ovih projekata je bio 27 jer su neki korisnici učestvovali u više projekata a svi su bili sa teritorije opštine Danilovgrad čime smo, kako vjerujemo, uspjeli da društvenosocijalni život ovih korisnika učinimo kvalitetnijim.''

 

Prijavite se na Newsletter!