Projekat ,,Ugovoreni brak nije tradicija već krivično djelo''

 

Projekat ,,Ugovoreni brak nije tradicija već krivično djelo'' je trajao 10 mjeseci tokom 2021-e godine, od 07.01.2021. do 07.10.2021. i obuhvatio je terenske kampanje i posjete romskim i egipdanskim naseljima u Podgorici, Baru i Beranama u cilju edukacije RE populacije o postojanju krivičnog djela sklapanja ugovorenog braka, tretiranja ugovorenog braka kao vida trgovine ljudima i podjela informativnih flajera sa važnim brojevima telefona Skloništa za žrtve trgovine ljudima, SOS telefona za žrtve trgovine ljudima i Uprave policije.

 

Prijavite se na Newsletter!