Projekat ,,Važnost poštovanja nacionalnog identiteta manjinskih naroda''

 

Projekat ,,Važnost poštovanja nacionalnog identiteta manjinskih naroda'' sproveden je u periodu od 10.03.2021. do 15.05.2021. i sastojao se od dva edukativna seminara i jednog multukulturološkog kampa u čemu je učešda uzelo ukupno 32 osobe. Tokom trajanja projekta fokus je stavljen na edukaciju i povedanje informisanosti učesnika o važnosti poštovanja nacionalnog identiteta manjinskih naroda u Crnoj Gori, nacionalnom i međunarodnom legislativnom okviru koji definiše poštovanje nacionalnog identiteta.

 

Prijavite se na Newsletter!