Škola demokratske pismenosti III

Škola demokratske pismenosti je projekat koncipiran od niza predavanja iz oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava ranjivih društvenih grupa koji ove godine po treći put sprovodimo u partnerstvu sa NVO Savjet za implementaciju omladinske politike. Projekat za cilj ima povećanje informisanosti mladih o ljudskim pravima i povećanje znanja i kompetencija mladih da aktivno učestvuju u kreiranju javnih politika iz oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Predavači i treneri će biti eminentni civilni aktivisti iz Crne Gore i regiona, predstavnici javnih institucija a prakse iz inostranstva će našim polaznicima/cama predstaviti praktikanti međunarodne studentske organizacije AISEC.

Prijavite se na Newsletter!