Projekat SOS telefon

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku u partenrstvu sa Savjetom za implementaciju omladinske politike sprovodi projekat ,,ISOP SOS telefon za žrtve porodičnog nasilja'' uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Cilj projekta je da poveća pluralizam socijalnih servisa u oblasti zaštite ljudskih prava sa fokusom na podršku žrtvama porodičnog nasilja u Danilovgradu. Projektne aktivnosti formiranja SOS linije za žrtve porodičnog nasilja u Danilovgradu će dovesti do poboljšanja institucionalne i sistemske zaštite žrtava porodičnog nasilja na lokalnom nivou dok će projektne aktivnosti informativnih radionica i terenske kampanje doprinijeti povećanju informisanosti šire javnosti o problemu porodičnog nasilja, dostupnim vidovima podrške žrtvama porodičnog nasilja i povećanja senzibilnosti šire javnosti prema žrtvama porodičnog nasilja.

 

Prijavite se na Newsletter!