Sportom do unapređenja kvaliteta života

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku u partnerstvu sa Savjetom za implementaciju omladinske politike a uz finansijsku podršku Ministarstva sporta i mladih sprovodi projekat ,,Sportom do unapređenja kvaliteta života''. Opšti cilj projekta ,,Sportom do unapređenja kvaliteta života’’ je povećanje kvaliteta života građana/ki Crne Gore kroz bavljenje sportom i promocija zdravih stilova života a specifični ciljevi su promovisanje bavljenja sportom kao neizostavnog dijela zdravog i kvalitetnog stila života sa ciljem podsticanja djece uzrasta od 12 do 14 godina na bavljenje sportom šna način što će ova ciljna grupa biti edukovana i podstaknuta na bavljenje sportom tokom trajanja projektne aktivnosti kampa, promocija fair – playa u sportu i životu kao principa življenja kroz prizmu zdravog bavljenja sportom bez korištenja nedozvoljenih supstanci ( doping sredstava i hemijskih nutritijenata kojima se povećava fizička snaga  i performanse sportista ) na način što će ciljna grupa biti edukovana o svim negativnim aspektima korištenja nedozvoljenih supstanci i hemijskih nutritijenata kao i zakonskim reperkusijama koje mogu nastati ukoliko se utvrdi da sportista koristi nedozvoljene supstance tokom projektne aktivnosti predavanja o štetnosti doping sredstava i povećanje znanja i infomisanosti sportskih i zdravstvenih radnika o negativnim i nedozvoljenim pojavama u sportu kao i zakonskim reperkusijama koje mogu nastati ukoliko se utvrdi da sportista koristi nedozvoljene supstance na način što će se tokom projektne aktivnosti tribine u  zdravstveni i sportski radnici upoznati sa relevantnim aspektima za njihov rad kao i primjerima iz prakse regiona i svijeta.

 

Prijavite se na Newsletter!