Uloga žena u postkonfliktnom oporavku zemlje

 

17.02.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje pod nazivom ,,Uloga žena u postkonfliktnom oporavku zemlje'' u okviru oblasti rada Instituta  Polna i rodna ravnopravnost i zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava.

Rezolucija 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbjednost usvojena je 2000. godine da bi se naglasile štetne posljedice oružanih sukoba na žene i djevojke i istakao značaj uloge žena i ženskih organizacija u izgradnji mira i postkonfliktnom oporavku zemlje.

Ključni aspekt zbog kojeg treba posvetiti posebnu pažnju ulozi žene u postkonfliktnom periodu je taj što je značajan udio žena u svijetu izložen diskriminaciji i različitim prijetnjama po ličnu bezbednost što doprinosi osjećanju ličnog straha i onemogućava njihovo puno učešće u demokratskim procesima i reformama, čime se otežava razvoj društva u cjelosti kao bezbjednog i demokratskog za sve građane i građanke. Pored toga, žene su bile isključene iz slapanja mirovnih sporazuma i izgradnje mira nakon konflikta, a kažnjavanje nasilja prema ženama u ratu, kao i pružanje podrške žrtvama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja još uvijek nije na zadovoljavajućim nivou.

Primjene akcionih planova za Rezoluciju 1325 dovele su do povećanja broja žena u sektoru bezbjednosti i u multinacionalnim operacijama, kao i do uspostavljanja rodnih mehanizama, poput savjetnica za rodnu ravnopravnost. Pored toga, unaprijeđena je multisektorska saradnja svih organa državne uprave, kao i saradnja organa državne uprave sa organizacijama civilnog društva i sa pojedinim međunarodnim organizacijama na primjeni Rezolucije 1325 SB UN. Zahvaljujući sprovođenju NAP-a I , poboljšana je i medijska slika žena u sektoru bezbjednosti,policiji I vojsci.

Međutim, budući da je sprovođenje vladine politike bilo ograničeno na nacionalni nivo, efekti te primjene su doveli do određenih vidljivih promena u svakodnevnom životu običnih građana, žena i muškaraca u lokalnim zajednicama u smislu poboljšanja njihove lične bezbednosti ili uključivanja žena i ženskih organizacija u donošenje odluka u lokalnim zajednicama ali svakako je evidentna potreba za dodatnim naporima kako bi se uloga žena dodatno istakla.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić I Milica Đukanović

Prijavite se na Newsletter!