Vizna liberalizacija

 

01.03.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu I obrazovnu politiku održano je predavanje pod nazivom ,, Vizna liberalizacija ’’ kao dio projekta ,,Mladi za unaprjeđenje procesa pristupanja EU’’ a u okviru oblasti rada Instituta-evropske integracije,vladavina prava i razvoj demokratije.

Šengenskim sporazumom, od 1995. godine izbrisane su granice između država unutar EU koje su pristupile Sporazumu, čime su grđani ove zone snažno afirmisali svoj evropski identitet i temeljnu slobodu zajedničkog tržišta – slobodu kretanja.

Zemlje van EU, kroz ugovorne odnose sa Unijom, postepeno ulaze u sistem slobodnog kretanja ljudi u Šengen zoni. Prvi ugovor omogućava vizne olakšice (pojednostavljenje procedura za dobijanje vize za ulazak u zonu), a zatim, po ispunjavaju određenih standarda, sljedeći nivo je vizna liberalizacija. Od 19. decembra 2009. godine, Crna Gora se nalazi na šengenskoj “bijeloj listi”, što podrazumijeva da crnogorskim građanima nijesu potrebne vize za putovanje u zemlje Šengena. Ovaj status znači da je u periodu od šest mjeseci moguće boraviti tri mjeseca (u kontinuitetu) u Šengen zoni. U godini dana moguće je boraviti bez vize maksimalno šest mjeseci, u dva kvartalna ciklusa, koji nijesu povezani. Za duže boravke moraju se obezbijediti privremene dozvole boravka.

Nakon ove odluke, Bugarska i Rumunija, takođe su ukinule vize za putovanje naših građana u te zemlje EU. Ovaj status ostvarile su sve zemlje našeg regiona, osim Kosova koje pregovara o tom statusu. Vizna liberalizacija jedna je od najkonkretnijih koristi dosadašnjeg procesa integracija za građane našeg regiona, ali je veoma važno poštovati njena pravila. Zbog vellikog broja zahtjeva za (ekonomski) azil građana sa Zapadnog Balkana, EU je upozoravala države o tom problemu, da bi se na kraju usvojila i mogućnost ubrzane procedure za suspenziju bezviznog režima, u slučaju kršenja njegovih pravila. Zbog povećanog broja migracija, zemlje regiona dobile su status “zemalja sigurnog porijekla”, što je potez ka zaustavljanju iseljavanja motivisanog ekonomskim razlozima, a istovremeno i zajedničko opredjeljenje da se zemlje moraju fokusirati na politike rasta i zapošljavanja, kao i ravnomjernijeg regionalnog razvoja, odnosno ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu integraciju zemlje.

Predavač je bio direktor Instituta Mitar Radonjić.

Prijavite se na Newsletter!