Zaštita I unapređenje ljudskih prava LGBTIQ osoba

 

02.06.2018. održan je drugi panel – trening u okviru pilot - projekta,,Škola demokratske pismenosti '' pod nazivom ,, Zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTIQ osoba''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima, tipovima i obimu diskriminacije prema LGBTIQ osobama, istorijatu LGBTIQ pokreta u Crnoj Gori i prijedlogom Zakona o istopolnom partnerstvu.

Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić i Bojana Jokić iz  LGBT Foruma Progres.

Prijavite se na Newsletter!