Zaštita I unapređenje ljudskih prava LGBTIQ osoba

 

21.12.2018. održan je šesti panel – trening u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Savjet za implementaciju omladinske politike i đački parlament Srednje ekonomske škole Bar  ,,Škola demokratske pismenosti '' pod nazivom ,, Zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTIQ osoba''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa problemima, tipovima i obimu diskriminacije prema LGBTIQ osobama, istorijatu LGBTIQ pokreta u Crnoj Gori i prijedlogom Zakona o istopolnom partnerstvu.

Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić,Milica Đukanović i Bojana Jokić – predsjednica upravnog odbora LGBT Foruma Progres.

Prijavite se na Newsletter!