Zaštita I unapređenje ljudskih prava zatvorenika, alternativne mjere izvršavanja krivičnih sankcija I mirno rješavanje sporova u poredbi sa praksama EU

 

15.06.2018. održan je peti panel – trening u okviru pilot projekta  ,,Škola demokratske pismenosti I '' pod nazivom ,, Zaštita i unapređenje ljudskih prava zatvorenika, alternativne mjere krivičnih sankcija i mirno rjeavanje sporova u poredbi sa praksama EU''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa specifičnom i jednom od najmarginalizovanijih društvenih grupa i njihovim pravima koja su često kršena kako od strane drugih zatvorenika tako i od društva u cjelini.

Poseban fokus je stavljen na alternativne mjere krivičnih sankcija,institut sporazumnog priznanja krivice, kućnog zatvora ali i mirnog rješavanja sporova i urađena je uporedba sa praksama u zemljama EU.

Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić i Vladimir Pavićević iz NVO Ruka Ruci.

Prijavite se na Newsletter!