Zaštita I unapređenje ljudskih prava zatvorenika, alternativne mjere krivičnih sankcija I mirno rješavanje sporova u poredbi sa praksama EU

 

17.12.2018. održan je prvi panel – trening u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Savjet za implementaciju omladinske politike i đački parlament Srednje ekonomske škole Bar  ,,Škola demokratske pismenosti '' pod nazivom ,, Zaštita i unapređenje ljudskih prava zatvorenika, alternativne mjere krivičnih sankcija i mirno rjeavanje sporova u poredbi sa praksama EU''.

Polaznici Škole demokratske pismenosti su imali priliku da se upoznaju sa specifičnom i jednom od najmarginalizovanijih društvenih grupa i njihovim pravima koja su često kršena kako od strane drugih zatvorenika tako i od društva u cjelini.

Poseban fokus je stavljen na alternativne mjere krivičnih sankcija,institut sporazumnog priznanja krivice, kućnog zatvora ali i mirnog rješavanja sporova i urađena je uporedba sa praksama u zemljama EU. Održane su i dvije vježbe iz zvaničnog udžbenika Savjeta Evrope za ljudska prava – KOMPAS.

Predavači su bili Mitar Radonjić i Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!