CONVICT

 

CONVICT je projekat informativnog tipa koji ima za cilj monitoring u oblasti poštovanja ljudskih prava zatvorenika I zatvorenica I monitoring obrazovnih programa I unaprjeđenje istih u okviru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

U direktnom razgovoru sa zatvorenicima I zatvorenicama,radna grupa Instituta za socijalnu I obrazovnu politiku iz oblasti vaninstitucionalnog obrazovanja je obišla cio Zavod za izvršenje krivičnih sankcija I u direktnom razgovoru sa zatvorenicima I zatvorenicama došla do saznanja da se u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija kontinuirano sprovode programi opismenjavanja I određeni edukativni programi stručnog osposobljavanja koji su uspješno implementirani nakon završetka kazne.

Institut za socijalnu I obrazovnu politiku je u sklopu projektnih aktivnosti CONVICT-a,a uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici I Humboltovog društva,obezbijedio 115 naslova koje su Nj.E. ambasador Hans Mattern I izvršni direktor direktor Instituta, Mitar Radonjić donirali zatvorskoj biblioteci prilikom obilaska Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Delegacija sačinjena od predstavnika uprave ZIKS-a,Instituta za socijalnu I obrazovnu politiku,Happy Life-a I ambasade SR Njemačke u Podgorici  je obišla Zatvor za kratke kazne gdje nas je rukovodioc sektora obezbjeđenja,gospodin Velimir Perović, upoznao sa funkcionisanjem sistema obezbjeđenja,terminima za slobodne I radne aktivnosti I omogućen nam je obilazak soba I dnevnog boravka gdje borave zatvorenici kojom prilikom smo u direktnom razgovoru sa njima saznali više o tome kako provode vrijeme na izdržavanju kazne.U sklopu Zatvora za kratke kazne postoji poligon za sportske aktivnosti I teretana gdje zatvorenici vježbaju a što je delegacija obišla.

Nakon Zatvora za kratke kazne,delegacija je obišla I ženski dio zatvora gdje smo došli do saznanja da u biblioteci ovog dijela zatvora ima oko 550 naslova I tu je zaposlena jedna zatvorenica.U ovom dijelu zatvora su uslovi izdržavanja kazne na vrlo visokom nivou I u razgovoru sa zatvorenicama a kasnije I sa pripadnicama sektora obezbjeđenja smo došli do saznanja da u ovom dijelu zatvora nisu zabilježeni slučajevi kršenja ljudskih prava. Ovom prilikom je direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija,gospodin Milan Tomić ukazao na važnost naše donacije koja će dodatno unaprijediti obrazovne programe ali I na važnost saradnje između NVO sektora I Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Predstavnici Instituta I NVO Happy Life su iskazali zadovoljstvo nivom profesionalnosti I transparentnosti rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija a posebno službenika sektora obezbjeđenja prilikom aktivnosti monitoringa poštovanja ljudskih prava zatvorenika.U direktnom razgovoru sa zatvorenicima, neometani prisustvom službenika obezbjeđenja smo došli do saznanja da u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija nema većih kršenja ljudskih prava osim slučajeva koji su u prošlosti već procesuirani I o kojima je javnost obaviještena putem medija.Službenici obezbjeđenja I uprava Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija su nas upoznali sa manjim nedostatkom prostora zbog brojnosti zatvorenika I tom prilikom nam je od strane službenika obezbjeđenja rečeno da brojnost zatvorenika u sobama I paviljonima ne utiče na nivo sigurnosti I poštovanja kućnog reda.

Zatvorenici ističi nezadovoljstvo politikom nagrada zbog dobrog vladanja rekavši nam da iako imaju pozitivno mišljenje sektora tretmana ipak od strane pravosudnih organa ne dobiju nagradu u vidu smanjenja zatvorske kazne I time bivaju demotivisani I smatraju da je to glavni razlog I uzrok većine neprijatnih situacija koje su se u prošlosti desile.

Sledeći problem koji ističu je nedovoljan broj radnih mjesta I pored velike želje za radnim angažovanjem kao I mali broj edukativnih aktivnosti koje bi im u budućnosti značile prilikom zaposljenja po završetku kazne.

U tom dijelu nam je iz Uprave Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija rečeno da su posvećeni ovim problemima I unaprjeđenju trenutnih mogućnosti za zaposlenje zatvorenika I da u budućnosti planiraju dodatne projekte poput partnerstava sa većim državnim kompanijama u kojima postoji potreba za određenim kadrovima gdje bi se stekla mogućnost da zatvorenici budu radn0 angažovani.U sklopu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija postoji stolarska radionica I farma koka nosilja gdje je veći dio radon angažovanih zatvorenika raspoređen.Pored tih poslova postoje radna angažovanja u dijelu održavanja zelenih površina I higijeničarskih poslova. Što se tiče obrazovnih aktivnosti,Institut za socijalnu I obrazovnu politiku je započeo kurs njemačkog jezika za zatvorenice koji je vodio profesor njemačkog jezika Ljubomir Ivanović. Nažalost,početni polet I želja za znanjem kod zatvorenica je već nakon drugog predavanja opala,pa su svega dvije zatvorenice prisustvovale petom predavanju a šestom nijedna jer su I te dvije u međuvremenu izašle.Osatale zatvorenice koje su u početku pohađale kurs su izrazile svoje nezadovoljstvo odlukama uprave ZIKS-a koje se ni na koji način nisu ticale obrazovnih programa na način što su prestale da pohađaju kurs njemačkog jezika. U tom dijelu smo stava da I pored otvorenosti I spremnosti uprave ZIKS-a da zatvorenicama omogući kvalitetne obrazovne programe,takva spremnost I pružena šansa ne nailazi na dobar odziv kod zatvorske populacije.

Institut za socijalnu I obrazovnu politiku je napravio izvještaj,sektorsku analizu I preporuke Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija a što se nalazi u posebnom dokumentu.

Prijavite se na Newsletter!