Crna Gora da prihvati izbjeglice iz Ukrajine

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku zahtijeva od Vlade Crne Gore da usvoji informaciju o potrebi za prihvatanjem izbjeglica iz Ukrajine idonese odluku da zaduži Ministarstvo vanjskih poslova da koordiniše aktivnsotima prihvata izbjeglica iz Ukrajine. ,,Crna Gora kao demokratski uređena država, okrenuta EU i potpisnica svih Konvencija koje definišu ljudska prava mora u novonastaloj situaciji na djelu pokazati da je pacifistička zemlja koja njeguje ljudska prava i pokazuje inkluzivnost za one kojima je pomoć potrebna te s’ toga mora u što kraćem roku izvršiti potrebne aktivnosti u cilju prihvata izbjeglica iz Ukrajine.

Osim prethodnog, Institut iskazuje duboku zabrinutost neadekvatnim odgovorom međunarodne zajednice na ratne aktivnosti koje je Rusija prema Ukrajini preduzela i mišljenja smo da je odgovor na ubijanje građana Ukrajine u vidu sankcija neadekvatan jer nijedne ekonomsko-političke sankcije ne mogu zamijeniti i nadoknaditi ijedan ljudski život. Takođe, poznavajući geopolitička dešavanja, smatramo da je rat u Ukrajini mogao biti izbjegnut da je međunarodna zajednica snažnije stala iz Ukrajine i ubrzala reformske procese u todržavi i na primjeru Ukrajine možemo razumjeti koliko je zapravo međunarodna zajednica nezainteresovana za bilo šta osim za lične interese zemalja koje vode svjetsku politiku i sve ovo ni najmanje ne daje nade državama koje su na putu u EU da će ukoliko se nešto slično dogodi, međunarodna zajednica adekvatno pružiti podršku.

Naravno, razumijemo da Ukrajina nije zemlja EU niti članica NATO pakta ali je svakako na braniku Evrope i Ukrajini kao takvoj se morala pružitiodlučnija podrška“.

Prijavite se na Newsletter!