,,Društveno odgovorno poslovanje“

 

30.11.2017. Institut za socijalnu I obrazovnu politiku je održao predavanje za srednjoškolce na temu ,,Društveno odgovorno poslovanje’’ u skladu sa oblašću rada Instituta-društveno odgovorno poslovanje I razvoj volonterizma. Prateći svjetske trendove,korporativna društvena odgovornost počinje da zauzima sve više maha I u Crnoj Gori,što je jako dobro.Ono što je vrlo važno objasniti srednjoškolcima ali I velikom broju ostalih društvenih participanata jeste to da se društveno odgovorno poslovnaje ne svodi samo na finansijske donacije već je to mnogo širi I kompleksniji pojam.Na ovom predavanju srednjoškolci su mogli naučiti da  korporativna odgovornost podrazumijeva cjelokupno djelovanje firme u odnosu prema zaposlenima, kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, akcionarima, društvenoj zajednici, ali i način na koji se poštuju zakonski propisi, doprinosi očuvanju životne sredine i utiče na sveopšte poboljšanje društvenog okruženja.

Društveno odgovorno poslovanje u oblasti zaštite životne sredine obuhvata proces proizvodnje, odnosno korišćenja energije za obavljanje aktivnosti gdje se prednost daje obnovljivim izvorima energije; zatim društveno odgovorne kompanije koriste materijale i sirovine manje štetne po čovjekovu okolinu, poštuju standarde ekološke proizvodnje i upravljanja otpadom. Koriste efikasnije sisteme proizvodnje koji troše manje enegije i ne zagađuju životnu sredinu. Reciklaža i ponovna upotreba proizvoda i sirovina takođe spadaju u važan segment društveno odgovornog poslovanja.

Kada je riječ o neproizvodnim kompanijama, one osim korištenja obnovljivih izvora energije mogu pospješivati proizvodnu industriju favorizujući proizvode onih kompanija koje promovišu standarde zaštite životne sredine i posluju u skladu sa njima. Osim toga, sve kompanije mogu podržati državne i privatne projekte iz ove oblasti, kako kroz direktno finansiranje, tako i kroz volontiranje. Zaštita životne sredine može imati i konkretne ekonomske benefite. Na primjer, smanjenje uložene energije i materijala automatski povećava konkurentnost na tržištu i smanjuje cijenu proizvoda, što uvećava profit kompanije. Korištenje jeftinijih recikliranih sirovina može smanjiti cijenu proizvodnje, a kompanije koje uvedu inovativne, moderne tehnologije da bi umanjile loš uticaj na životnu okolinu, imaće znatno veći broj privlačnih radnih mesta i moći će da budu konkurentnije i na tržištu rada. Takođe, kompanije koje su prepoznate kao društveno odgovorne lakše dobijaju grantove iz stranih fondova za svoje projekte, a u nekim zemljama dobijaju raznorazne olakšice od strane država, kao što je oslobađanje od jednog dela poreza.Iako postoji određeni broj preduzeća koja posluju na ovaj način, Crna Gora i dalje kaska za ostatkom razvijenih zemalja kada je riječ o društveno odgovornom poslovanju koje se u većini slučajeva svodi na povremene finansijske donacije. To znači da je ona odličan poligon za razvijanje ovakvog tipa biznisa i da postoji sjajna prilika za start-up kompanije da promijene dosadašnji način poslovanja i time postanu lideri odgovornog poslovanja u Crnoj Gori i regionu.

Moderator predavanja je bio direktor Instituta Mitar Radonjić.

Prijavite se na Newsletter!