E – demokratija

 

25.12.2018. održano je treće predavanje u okviru projekta  koji zajednički sporovode Institut za socijalnu i obrazovnu politiku i Savjet za implementaciju omladinske politike ,,Otvorenost podataka – imperativ demokratije '' pod nazivom ,,E – demokratija''.

E -demokratija predstavlja inovativan pristup u participaciji građana u procesu donošenja odluka uz korištenje IT mogućnosti i web mreže sa ciljem jačanja demokratije i demokratskih institucija.Ona ne predstavlja neki novi vid demokratije već je olakšani pristup postojećoj.

Vjerujemo da će e – demokratija pružiti podršku postojećoj, unaprijediti je i osigurati dodatno da svaki građanin ima podjednak pristup i mogućnost učešća u donošenju odluka.

Predavač je bio izvršni direktor Instituta – Mitar Radonjić a medijatorka Milica Đukanović – izvršna direktorica Savjeta za implementaciju omladinske politike.

Prijavite se na Newsletter!