Inkluzivno obrazovanje-učimo I družimo se zajedno

 

26.10.2018. u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici održano je predavanje pod nazivom,,Inkluzivno obrazovanje-učimo i družimo se zajedno'' u saradnji Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku,Savjeta za implementaciju omladinske politike Danilovgrad i Udruženja paraplegičara Cetinje u okviru oblasti rada Instituta i Savjeta-Unaprjeđenje i zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

U septembru 2016. godine Odbor Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom usvojio je i objavio Opšti komentar na član 24. koji daje smjernice za 166 država koje su ratifikovale Konvenciju o ispunjavanju obaveza iz člana 24. po kojem su „Države potpisnice dužne osigurati inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i cjeloživotno učenje“ što je dobra osnova za adresiranje ključnih pitanja u inkluzivnim obrazovnim procesima i reformama obrazovanja u Crnoj Gori.

Pravo na obrazovanje je prepoznato i ugrađeno u Ustav Crne Gore dok član 24. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom dodatno naglašava ključna pitanja u inkluzivnim obrazovnim procesima i reformama obrazovanja, posebno naglašavajući da obrazovanje za osobe sa invaliditetom nije nikakva privilegija, niti povlastica, nego osnovno ljudsko pravo koje se kao takvo treba percipirati i primjenjivati u svakodnevnom životu.

Poseban fokus treba dati na unaprjeđenje znanja iz ove oblasti kod najmlađe populacije kako bi se u što većem stepenu postigla ravnopravnost djece I mladih sa invaliditetom prilikom participiranja u obrazovnom sistemu. Veliki broj djece sa invaliditetom nisu u školi, nevidljiva su, pa čak i zaboravljena od strane društva koje nerijetko čak I ne zna za njihovo postojanje,posebno ukoliko žive u ruralnim područjima. Istraživanja širom svijeta pokazuju kako je veća vjerojatnoća da djeca sa posebnim potrebama budu siromašna i ostanu u siromaštvu zbog nedostatka edukacije i mogućnosti za posao. Osiguravanje pristupa inkluzivnom i kvalitetnom obrazovanju ključno je za razbijanje kruga siromaštva i isključenosti što podrazumijeva transformisanje opšte kulture, politika i praksi u formalnom i neformalnom obrazovnom okruženju kako bi se osiguralo da je edukacija istinski dostupna i pristupačna za svu djecu kako bi rasla i razvijala se.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta Mitar Radonjić,izvršna direktorica Savjeta Milica Đukanović I predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinje Dejan Tmušić.

Prijavite se na Newsletter!