ISOP Akademija civilnog aktivizma

 

Tokom trajanja ISOP AKADEMIJE CIVILNOG AKTIVIZMA polaznici će steći teorijska znanja o angažmanu u nevladinom sektoru, o važnosti civilnog aktivizma, pravnom okviru nevladinog sektora, vrstama volonterizma I međusektorskoj saradnji.

Praktična znanja će steći na treninzima za pisanje prijedloga projekata za domaće, strane I bilateralne donatore. ISOP Akademija civilnog aktivizma je podijeljena po modulima:

I - Šta je civilni aktivizam?

II - Civilni aktivizam u službi javnih politika

III – Volonterizam

IV - Važnost građanskog volonterizma

V - Važnost korporativnog volonterizma

VI - Pravni okvir nvo sektora

VII - Kako osnovati nevladinu organizaciju I nevladinu fondaciju?

VIII - Saradnja javnog,biznis I civilnog sektora

IX - Socijalno preduzetništvo

XI - Trening za pisanje prijedloga projekata za domaće I bilateralne donatore

Prijavite se na Newsletter!