ISOP AKADEMIJA

 

Vizija Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku-ISOP je skladno,prosperitetno i ekonomski stabilno crnogorsko društvo u kojem je javni i civilni sektor ravnopravan i u partnerskom odnosu a otvorenost tržišta imperativ . Čvrsto vjerujući u ideju samoodrživosti nvo sektora i potrebe za ekonomskom nezavisnošću od donatora,Institut za socijalnu i obrazovnu politiku - ISOP je pokrenuo ISOP AKADEMIJU, kako bismo motivisali mlade na bavljenje preduzetništvom i na taj način ojačali partnerstvo između biznis i nvo sektora, u sklopu koje postoje dva obrazovna programa:

 ISOP BIZNIS AKADEMIJA   

 ISOP AKADEMIJA CIVILNOG AKTIVIZMA

Pored obrazovnih programa u okviru ISOP AKADEMIJE, Institut za socijalnu i obrazovnu politiku-ISOP u saradnji sa partnerima iz biznis i civilnog sektora pruža mentorsku, knjigovodstvenu i finansijsku podršku početnicima u biznis i civilnom sektoru.

Za više informacija o našim obrazovnim programima kontaktirajte nas na info@nvoisop.com

Prijavite se na Newsletter!