ISOP Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom

ISOP Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom je prvi licencirani socijalni servis ove vrste u Danilovgradu predviđen osobe sa fizičkim invaliditetom koje su starije od 27 godina. Licencirani stručni radnici i saradnici zapošljeni u Dnevnom boravku pružaju sledeće usluge:

  • individualne i grupne radno okupacione aktivnosti,
  • individualne i grupne radionice samozbrinjavanja,
  • individualne i grupne radionice socijalizacije,
  • individualne i grupne radionice kontrole bijesa,
  • individualne i grupne radionice interpersonalnog funkcionisanja,
  • individualne i grupne radionice zdravih stilova života sa sportsko-rekreativnim aktivnostima,
  • individualne i grupne edukativne radionice.

Kontakt: 066 12 19 69 dnevni.boravak@nvoisop.com

Prijavite se na Newsletter!