ISOP Sklonište za žrtve trgovine ljudima

ISOP Sklonište za žrtve trgovine ljudima je prva i jedina specijalizovano licencirana ustanova civilnog tipa za usluge smještaja u prihvatilištu/skloništu za djecu, odrasla i stara lica žrtve trgovinom ljudima koji se sastoji od tri cjeline: Operativno-logističkog centra, Reintegracionog centra i Smještajnog centra.

Potencijalnim žrtvama trgovine ljudima I žrtvama trgovine ljudima licencirani stručni tim pruža sledeće usluge:

  • bezbjedan I siguran smještaj,
  • podršku I pratnju lica od povjerenja,
  • psiho-socijalnu podršku,
  • zdravstvenu zaštitu,
  • pravnu pomoć,
  • radno-okupacione aktivnosti,
  • kulturno-zabavne I sportsko-rekreativne aktivnosti.

Kontakt: 067 200 112 skloniste@nvoisop.com

 

Prijavite se na Newsletter!