ISOP Sklonište za žrtve trgovine ljudima

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku je prva i jedina licencirana ustanova civilnog tipa za usluge smještaja u prihvatilištu/skloništu za djecu, odrasla i stara lica žrtve trgovinom ljudima koji se sastoji od tri cjeline: Operativno-logističkog centra, Reintegracionog centra i Smještajnog centra. Tim koji vodi ISOP sklonište za žrtve trgovine ljudima sačinjen je od licenciranih stručnih radnika i saradnika koji u skladu sa predviđenim planom rada i procedurama vrše prijem i sprovode sve potrebne psiho-socijalno-zdravstvene aktivnosti u svrhu zbrinjavanja žrtava trgovine ljudima, a kasnije i psiho-socijalnog osnaživanja žrtava u cilju uspješne reintegracije žrtava. ISOP sklonište za žrtve trgovine ljudima se nalazi na tajnoj lokaciji i posjeduje najmoderniji sistem 24-časovne audio,vizuelno i tehničke zaštite kao i smještajne kapacitete za 6 osoba u dvije odvojene stambene jedinice koje su namještene po najvišem standardu.

Prijavite se na Newsletter!