ISOP Zelena patrola - Pažići, Danilovgrad

 

ISOP Zelena patrola je danas, 27.04.2019. po prijavi građana izašla na lokaciju Pažići, Danilovgrad kod pružnog prelaza kako bi izvršili monitoring odlaganja otpada na mjestu koje nije predviđeno za to. Po dolasku na lokaciju, evidentirali smo veću količinu raznog otpada koje nesavjesni pojedinci odlažu van mjesta koje je za to predviđeno a nadležne službe ne nalaze za shodno da samoinicijativno ovu lokaciju urede jer smo od građana koji žive u ovom dijelu grada doznali da se ovaj otpad duže vrijeme nalazi na ovoj lokaciji.

Ovim putem apelujemo prvenstveno na nesavjesne pojedince da prestanu sa dosadašnjom praksom odlaganja otpada na mjesto koje nije za to predviđeno a potom i na nadležne institucije JP Komunalne djelatnosti i Komunalnu policiju da ubuduće preventivno djeluju.

Obzirom da se predmetna situacija odvija u doba praznika, razumjećemo ukoliko nadležne službe ne reaguju do srijede nakon čega će naša ISOP Zelena patrola u saradnji sa strateškim partnerom iz Danilovgrada - NVO Savjetom za implementaciju omladinske politike, ovu lokaciju očistiti i urediti jer se radi o izuzetno prometnoj ulici i trenutna situacija nikako ne odaje lijepu sliku o građanima Danilovgrada posebno znajući da se ova gomila otpada nalazi između novog IDEA marketa i benzinske pumpe što dovoljno govori o prometnosti ove ulice.

Prijavite se na Newsletter!