Institut za socijalnu i obrazovnu politiku najoštrije osuđuje brutalnu medijsku kampanju koja se poslednjih nedelja vodi protiv Instituta i direktora mr Mitra Radonjića a u cilju profesionalne i lične diskreditacije direktora Radonjića a time i samog Instituta. Na djelu je pokušaj uništenja Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i diskreditacije direktora mr Mitra Radonjića.

U cilju objektivne i istinite informisanosti, obavještavamo javnost o sledećem:
2019-te godine Institut za socijalnu i obrazovnu politiku je nakon procesa licenciranja dobio licencu za obavljanje usluge socijalne i dječje zaštite smještaja u skloništu/prihvatilištu za žrtve trgovine ljudima time postavši prva licencirana ustanova te vrste u Crnoj Gori. Važno je napomenuti da je prethodno državno sklonište zatvoreno jer je godinama NEZAKONITO radilo BEZ LICENCE a NVO koja je rukovodila tim skloništem nije bila u stanju da samostalno ispuni uslove za izdavanje licence već je od tadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja tražilo sredstva da ispuni uslove za licenciranje a zatim da im to isto Ministarstvo izda licencu za razliku od Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku koji je od sopstvenih sredstava u iznosu od 23.700,00 eura opremilo Sklonište, ispunilo uslove za licenciranje i u zakonski predviđenoj proceduri Ministarstvo nam je 16.12.2019. godine izdalo licencu u važenju od 6 godina.

Dokaz da je državno Sklonište zatvoreno jer NIJE BILO LICENCIRANO je dostupno u javnom saopštenju na sledećem linku:
https://rtcg.me/vijesti/drustvo/261210/vlada-opet-otvara-skloniste-za-zrtve-trgovine-ljudima.html

10.01.2020. godine javila se potreba za smještajem 40 osoba koje su žrtve trgovine ljudima i to je predstavljalo najveći slučaj trgovine ljudima u istoriji Crne Gore i to je bio prvi slučaj sa kojim se Institut za socijalnu i obrazovnu politiku susreo u radu i u roku od nepunih 6 sati, tim Skloništa na čelu sa direktorom Radonjićem je obezbjedio smještaj, sigurnu i bezbjednu lokaciju i sve što je bilo potrebno za zbrinjavanje 40 žrtava trgovine ljudima čime smo pokazali da smo itekako sposobni da odgovorimo na svaki izazov u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima i to – samostalno smo obezbijedili sredstva za licenciranje, samostalno smo platili objekte Skloništa, samostalno smo opremili objekte Skloništa i samostalno smo obezbijedili funkcionisanje Skloništa sa 12 zaposlenih koji su brinuli o 40 žrtava trgovine ljudima od 10.01.2020. do sredine marta 2020 godine dok nismo dobili 40.000,00 eura finansiranja za Sklonište, što se pokazalo kao nedovoljno jer da bi Sklonište bilo operativno potrebno je 70.000,00 eura.

Nakon završetka slučaja sa 40 žrtava trgovine ljudima kada se pokazalo da je tim Instituta na čelu sa direktorom Radonjićem izuzetno operativan, profesionalan i sposoban inostrani partneri su počeli da pružaju podršku radu Instituta što je zasmetalo određenom NVO kartelu ali i skupini osoba iz tadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja kada su zajedničkim naporima započeli opstrukciju rada Instituta na sledeći način:
– iako je tadašnje Ministarstvo rada i socijalnog staranja znalo da su troškovi Skloništa 70.000,00 eura raspisali su konkurs na 40.000,00 eura kako bismo se zbog nedovoljne podrške zatvorili. Mi smo, znajući za taj plan i pored nedostatka sredstava nastavili sa radom pa je tadašnji visoki funkcioner Ministarstva rada i socijalnog staranja dao nalog svim Centrima za socijalni rad u Crnoj Gori čiji su korisnici u našem Skloništu da korisnike izmjeste i na taj način obesmisle postojanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima što se nije ostvarilo jer je bilo nezakonito a mi smo na to ukazali. Već tada nakon drugog pokušaja opstrukcije našeg rada pristupilo se trećem pokušaju da se licencira Sklonište za žrtve trgovine ljudima pri jednoj ustanovi socijalne i dječje zaštite čiji je osnivač Ministarstvo rada i socijalnog staranja ali se ni to nije ostvarilo jer je došlo do promjene vlasti na državnom nivou ali je NVO kartel nastavio da sa svojih pozicija i putem svojih kanala itekako kontaminira netačnim informacijama predstavnike inostranih ambasada u Crnoj Gori u cilju uništenja Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku, u čemu nisu uspjeli.

I pored opstrukcija iz samog Ministarstva rada i socijalnog staranja, morali su priznati naše rezultate o čemu postoji i dokaz u vidu javnog saopštenja na sledećem linku:

https://mina.news/crnagora/znacajan-napredak-u-oblasti-zastite-zrtava-trgovine-ljudima/

Dokaz o problemu finansiranja i nepostojanju podrške resornog Ministarstva pred kraj 2020 godine javno je dostupan na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=wemggadI-kM&t=8s

Nakon formiranja novih Ministarstava oformljeno je i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja koje je postalo nadležno za finansiranje i kontrolu rada svih ustanova socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori pa tako i Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Dolaskom nekih novih ljudi na pozicije u Ministarstvu i posredstvom kontakata NVO kartela na mjesto koordinatora za socijalnu i dječju zaštitu dolazi osoba iz NVO sektora bliska NVO kartelu koja odmah po stupanju na funkciju započinje aktivno da radi na opstruiranju rada Instituta predstavljajući direktora Radonjića kao političku ličnost blisku određenim političkim krugovima iako direktor Radonjić nije politički aktivan niti je član bilo koje političke partije i na taj način pokušavajući da kod novih donosioca odluka izazove animozitet prema Institutu za socijalnu i obrazovnu politiku što je dovelo do toga da od stupanja na vlast nikad ni jedan donosioc odluke u oblasti socijalne i dječje zaštite nije posjetio Sklonište za žrtve trgovine ljudima iako su svi bili uredno pozvani da se upoznaju sa radom jedinog licenciranog Skloništa te vrste u Crnoj Gori.
Zahvaljujući opstrukcijama NVO kartela i uticaju na donosioce odluka da Sklonište ostane bez podrške, direktor Radonjić je javno reagovao istakavši problem finansiranja i nebrige o ljudima koji rade u Skloništu za žrtve trgovine ljudima a što je javno dostupno na linku:

https://volimdanilovgrad.me/isop-reagovao-na-100-dana-rada-vlade-nebriga-u-oblasti-socijalne-zastite/

 

NVO kartel je zajedno sa svojim prijateljima iz određenih političkih krugova odlučio da promijeni strategiju i na drugi način pokušaju da se obračunaju kako sa direktorom Radonjićem, Institutom za socijalnu i obrazovnu politiku tako i sa trenutnom vladajućom strukturom – svako od njih sa aspekta svog djelovanja – NVO kartel protiv Instituta i direktora Radonjića a politička struktura i medij sa trenutnom vladajućom strukturom.

Nova strategija se sastojala u tome da putem instaliranog funkcionera u sadašnjem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja koji dolazi iz NVO sektora institucionalno bude pronađen način da se Institutu za socijalnu i obrazovnu politiku oduzme licenca za rad što je pokušano NEZAKONITIM NADZOROM nad radom Skloništa za žrtve trgovine ljudima od strane 5 zaposlenih u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja koji su bez zakonskog osnova – Pravilnika o nadzoru stručnog rada, Rješenja o formiranju komisije za nadzor i bez saglasnosti Centara za socijalni rad čiji su korisnici u Skloništu 05.05.2021. došli u Sklonište, nezakonito vršljali po dosijeima korisnika, instruišući korisnike da kažu bilo šta protiv rada zaposlenih u Skloništu pritom tvrdeći da će sve korisnike izmjestiti i toliko sigurni u podršku onih koji su im naredili nezakoniti nadzor, a neznaveni u poznavanju Zakona i prava, predstavnici Minstarstva su svojeručno potpisali zapisnik sačinjen u Institutu da došli, pregledali dosijea i vršili nadzor – dakle, potpisali su dokaz o sopstvenom nezakonitom djelovanju.

Zapisnik od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja NIKAD nije sačinjen iz prostog razloga – NEZKONITO su po nalogu instaliranog funkcionera iz NVO sektora pokušali da pronađu način da Institutu oduzmu licencu i da izvrše pritisak na direktora Radonjića.

Dokaz o tome da su NEZAKONITO vršili nadzor javno je dostupan na sledećem linku na šta nikad niko iz nadležnog Ministarstva nije mogao a ni smio dati demanti:

https://www.dan.co.me/vijesti/drustvo/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D0%BC-5066583

Situacija ostaje nepromijenjena sve do  18 juna kada započinju protesti u slučaju Tomaša Boškovića a povodom nepravilnosti u radu Centra za socijalni rad Podgorica a u odnosu na djecu koja su dan ranije trebala biti predata majci a Tomaš Bošković poveden na izdržavanje kazne u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija. Tim Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku na čelu sa direktorom Radonjićem se aktivno uključio u organizaciju protesta pruživši logističku podršku a što je dovelo do masovnih građanskih protesta a kasnije i do pomilovanja Tomaša Boškovića i povratka njegove djece u porodični dom što je zasmetalo NVO kartelu koji je direktno optužio direktora Radonjića da je zaslužan za pomilovanje Tomaša Boškovića što je paradoksalno jer je Tomaš Bošković pomilovan ukazom predsjednika države a ne ukazom direktora Radonjića. Dalje, NVO kartel direktno optužuje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da je državni sekretar u tom Ministarstvu, a pod uticajem direktora Radonjića, na sastanku koji je održan 19 juna, pružio podršku protestima i pomoć pri aktivnostima za pomilovanje Tomaša Boškovića, a što nije istina – državni sekretar u tom Ministarstvu je rekao da će ispitati sve okolnosti koje su dovele do problema i na tome se taj sastanak završio i između državnog sekretara i direktora Radonjića više nikad nije došlo do sastanka niti se direktor Radonjić i državni sekretar poznaju.

Dakle, NVO kartel koji je svojim postupanjem doveo do cijepanja porodice, javnog poniženja Tomaša Boškovića, javnog i nadasve nehumanog postupanja u kojem su djeca Tomaša Boškovića doživjela i pretrpjela stravičnu traumu je pronašao za sporno što je direktor Radonjić pružio podršku ovim protestima koji su doveli do pomilovanja Tomaša Boškovića nakon čega započinju dodatni napori NVO kartela u cilju diskreditacije direktora Radonjića i neistinite insinuacije kako je zahvaljujući podršci donosioca odluka prethodne vlasti ali i nove vlasti direktoru Radonjiću Institut za socijalnu i obrazovnu politiku dobio veliki broj projekata.
Dokaz o pritiscima na državne organe, na direktora Radonjića i neistinite insinuacije o podršci organa državne uprave od strane NVO kartela su javno dostupni na sledećem linku:

https://www.standard.co.me/drustvo/grupa-nvo-bizarna-zloupotreba-slucaja-boskovic-na-drustvenim-mrezama-rezultirala-podrsci-ocu-i-satanizaciji-majke/

Odgovor direktora Radonjića i grupe građana na neistinite tvrdnje NVO kartela su dostupne na sledećem linku:

https://www.standard.co.me/drustvo/grupa-gradjana-sa-protesta-za-tomasa-boskovica-sigurna-zenska-kuca-i-dio-nvo-da-se-pozabavi-sobom-i-svojim-nezakonitim-radnjama/

NVO kartel nakon odgovora jasno ,,otvara karte“ i pokazuje da je direktor Radonjić zapravo njihova meta i onaj ko im smeta i što javno iskazuju putem saopštenja:

https://fosmedia.me/infos/drustvo/grupa-nvo-vi-ste-zvijezda-granta-radonjicu

 

Na šta je direktor Radonjić odgovorio u cilju zaštite svog integriteta a što je javno dostupno na sledećem linku:

https://fosmedia.me/infos/drustvo/bavite-se-sobom-i-svojim-zivotom-a-ne-mitrom-radonjicem

 

Novi pokušaj opstrukcije posredstvom predstavnice Minstarstva unutrašnjih poslova i u jednoj od NVO bliskoj NVO kartelu a obije su članice Tima za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima koje su 01.10.2021. došle u Sklonište kako bi izvršile proces identifikacije jedne žrtve. Naime, predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova sa predstavnicom NVO su ustvrdile da je u Skloništu došlo do izuzetno velike nepravilnosti i nezakonitosti i da direktor Radonjić nije učinio ništa da tu nezakonitost ispita i eventualno otkloni. Kako se radi o izuzetno delikatnom pitanju, ne smijemo detaljno obrazlagati ali je direktor Radonjić posredstvom nadležnog Centra za socijalni rad podnio prijavu Upravi policije koja je ispitala cio slučaj, angažovao psihologa Doma zdravlja i posebno naložio istragu u Skloništu da bi na kraju, u kancelariji savjetnika Ministra unutrašnjih poslova ova predstavnica Ministarstva uputila NAJISKRENIJE IZVINJENJE pred 5 osoba direktoru Radonjiću zbog svoje nenamjerne greške.
Ovdje se nije radilo ni o kakvoj grešci već o klasičnoj brutalnoj incinuaciji i pokušaju diskreditacije direktora Skloništa a u cilju oduzimanja licence Institutu kako bi NVO kartel mogao da se vrati u oblast zaštite žrtava trgovine ljudima. Važno je ovdje napomenuti da je ova predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova unazad godinama bliska sa NVO kartelom i godinama sarađuju dok je direktor Radonjić aktivan u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima svega tri godine i ne predstavlja poželjnog partnera a posebno ne u svijetlu činjenice da na ni jednom projektu Instituta ne angažuje ,,dokazane profeisonalce“ iz organa državne uprave, što je dodatni razlog za animozitet prema direktoru Radonjiću.

Poseban momenat koji je zasmetao NVO kartelu je činjenica da njihov instalirani funkcioner u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja više nije na toj poziciji i nakon čega je direktor Radonjić ukazao da je ta osoba bila u konfliktu interesa nastaje krajem decembra a javno je dostupan na linku:

https://www.aktuelno.me/crna-gora/radonjic-stajovic-bila-u-klasicnom-konfliktu-interesa-sporna-licenca-za-nvo-juventas/

Dakle, direktor Radonjić kontinuirano razotkriva nepočinstva NVO kartela i njihove nezakonitosti i time sve više postaje meta NVO kartela ali i političkih aparatčika određenih političkih struktura.

Dodatne opstrukcije koje su vršili zapošljeni u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja tokom 2021 godine se ogledala u tome što Institut za socijalnu i obrazovnu politiku nikako nije mogao da dobije licence za rad servisa Pomoć u kući, SOS telefon za žrtve trgovine ljudima i Dnevni boravak a na način što prvo Komisija za licenciranje nije formirana a zatim se odugovlačilo sa izlaskom na teren da bi se na kraju izmišljali dodatni uslovi koje Institut treba da ispuni kako bi dobio licencu a što nije u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti niti je propisano pripadajućim Pravilnicima. Institu za socijalnu i obrazovnu politiku je nakon podnošenja zahtjeva za licenciranje u junu mjesecu 2021 godine tri puta vršio dopunu dokumentacije zbog opstrukcija koje su vršene a po nalogu instaliranog funkcionera u Ministarstvu uz uticaj NVO kartela – 23.11.2021., 13.12.2021. i 31.01.2022. smo vršili dopunu Ministarstvu za licenciranje da bi nakon poslednje dopune članica Komisije izmislila dodatnu dokumentaciju koju moramo da dostavimo kako bismo dobili licencu. Toliko o našoj povezanosti sa bilo kim iz tog Ministarstva i ,,vezama“ koje posjedujemo.

Predstavnica NVO kartela učestvuje u nezakonitim radnjama, savjetuje osobu kod koje je žrtva trgovine pronađena i savjetuje tu osobu da skloni fotografije žrtve trgovine ljudima jer je zakonska regulativa pooštrena a isto to, po njenim riječima, misli i neki tužilac. Dokaz o tome se nalazi na javno dostupnom linku:

https://borba.me/otkrivamo-komunikaciju-ljiljane-raicevic-sa-osobom-kod-koje-je-pronadjena-maloljetna-zrtva-trgovine-ljudima-sugerisala-mu-da-izbrise-sliku-sa-njomfoto/

I pored ovako jasnih dokaza o nezakonitom djelovanju predstavnice NVO kartela i prijave Upravi policije i nadležnom tužilaštvu niko nije našao za shodno ovu predstavnicu NVO kartela da pozove na razgovor. Toliko o nemoći organa državne uprave a moći NVO kartela.

Situacija je ostala nepromijenjena sve do konkursa za finansiranje Skloništa za žrtve trgovine ljudima i dva SOS telefona – za djecu i mlade žrtve porodičnog nasilja i za odrasla i stara lica žrtve porodičnog nasilja. Institut za socijalnu i obrazovnu politiku posjeduje kako licencu za Sklonište za žrtve trgovine ljudima tako i za oba SOS telefona ali odlukom direktora Radonjića Institut za socijalnu i obrazovnu politiku nije htio da dostavi dopunu dokumentacije za SOS telefon za odrasla i stara lica i tako smo prepustili drugoj NVO da ove godine bude pružalac te usluge u svijetlu činjenice da nama nije cilj da preuzmemo oblast socijalne i dječje zaštite već da u onim oblastima gdje smo sigurni da ćemo profesionalno obaviti svoj posao budemo prisutni. Naravno, i SOS telefon za odrasla i stara lica bismo profesionalno vodili ali u tom trenutku smo smatrali da je sasvim dovoljno da dobijemo finansiranje za Sklonište i SOS telefon za djecu i mlade i da je dobro da bude više pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite i nismo željeli da uskratimo podršku drugom pružaocu usluge.
Tada Institut za socijalnu i obrazovnu politiku na javnom konkursu dobija 60.000 eura za Sklonište i 40.000 eura za SOS telefon za djecu i mlade a drugi pružalac usluge dobija 40.000 eura za SOS telefon za odrasla i stara lica i bitno je napomenuti da je prethodne godine Institut za Sklonište dobio svega 10.000 eura i cijelu godinu od sopstvenih sredstava finansirao rad Skloništa od državnog značaja.

Po saznanju da je Institut dobio ovaj novac, predstavnici NVO kartela podižu uzbunu i kreću u ,,ofanzivu“ koja se najbolje vidi na primjeru gostovanja predstavnica NVO kartela ali i Ministarstva unutrašnjih poslova na nacionalnoj televiziji ( na kojoj je Institutu za socijalnu i obrazovnu politiku i direktoru Radonjiću zabranjen pristup ) u gostovanju u Jutarnjem programu gdje direktno iznose neistine zbog čega je direktor Radonjić podnio prijavu Upravi policije.
Gostovanje predstavnica NVO kartela i predstavnice Ministarstva unutrašnjih poslova gdje se iznose neistine koje služe kao početak harange protiv Instituta i direktora Radonjića koje nazivaju ,,čovjekom iz Danilovgrada“ dostupan je javno na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=ygdqQHqvLvs&t=6s

Nakon toga, nadležna inspekcija socijalne i dječje zaštite nalazi nepravilnosti u radu jedne od NVO koje pripadaju NVO kartelu koji unazad mjesecima brutalno napada i opstruira rad Instituta u cilju profesionalne i lične diskreditacije kako Instituta tako i direktora Radonjića a u vidu neposjedovanja adekvatne licence, nezakonitog rada u vidu činjenice da u noćnim satima nemaju zaposlene u Skloništu i enormno većeg broja korisnika od dozvoljenog a što je javno dostupno na linku:

https://borba.me/ljiljana-raicevic-ne-posjeduje-adekvatnu-licencu-za-rad-sigurne-zenske-kuce/

 

Nakon ovog javnog ukazivanja kreće brutalno vrijeđanje po društvenim mrežama od strane predstavnica NVO kartela ali i najava da će direktor Radonjić dobiti itekako pažnju javnosti uskoro.
Dokazi o tome su javno dostupni na društvenoj mreži facebook kod predstavnice NVO kartela:

Zahvaljujući časnim, poštenim i objektivnim novinarima iz jedne medijske kuće koji su kontaktirali direktora Radonjića i dali mu informaciju da se sprema brutalna kampanja protiv njega sa svim detaljima, direktor Radonjić je javnost upoznao sa time i najavio da će u narednim danima NVO kartel potpomognut jednim medijskim glasilom ali i određenim pojedincima iz političkih krugova započeti sa medijskom harangom protiv direktora Radonjića, protiv Instituta ali i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, svako sa svog aspekta djelovanja – NVO kartel protiv Instituta i direktora Radonjića a politički krugovi protiv Ministarstva finansija i socijalnog staranja a što je direktor Radonjić i najavio putem medija na sledećem linku:

ДАН – U pripremi brutalna kampanja protiv mene u cilju moje profesionalne i lične diskreditacije (dan.co.me)

Naravno, kampanja koja je povedena posredstvom jednog medija je zaista doživjela potpuni fijasko zbog čega su nalogodavci ove harange u potpunosti izbezumili jer nijedan iole ozbiljan medij nije prenio vijest koju su plasirali, nijedna međunarodna adresa nije željela uopšte da se bavi tim podmetačinama a u odnosu na šta je direktor Radonjić ukazao javnim saopštenjem dostupnim na linku:

https://www.dan.co.me/vijesti/drustvo/brutalna-kampanja-protiv-mene-dozivjela-potpuni-fijasko-5112420

Izbezumljeni porazom i fijaskom svoje PODMETAČINE NVO kartel pristupa novom pokušaju da inspekcijskim nadzorom u kojem je evidentirano da Sklonište za žrtve trgovine ljudima ima dva korisnika više od dozvoljenog i da su rođeni brat i sestra u istoj sobi predstavi rad Skloništa kao nezakonit i nanovo plasirajući NEISTINITE priče o osuđivanosti direktora Radonjića. Posebno je zanimljiva činjenica da se ne bave time da su njihovi nalogodavci iz NVO kartela pune tri godine u noćnoj smjeni radili bez radnika, da su im žrtve bježale kroz prozor, ali i da su pojedine žrtve morale da pobjegnu iz Crne Gore i da zaštitu nađu u inostranstvo već se bave nečim za šta i sami navode da je nakon ukaza inspekcije u Institutu za socijalnu i obrazovnu politiku ispravljeno a važno je napomenuti da se desilo u oktobru 2021 godine za razliku od nezakonitosti u radu NVO kartela koje je aktuelno i trenutno.

Dokaz da je osoba koja se obraćala NVO kartelu za zaštitu morala da pobjegne iz Crne Gore zahvaljujući upravo ,,zaštiti“ NVO kartela je javno dostupan na linku:

Sigurna ženska kuća i Centar za ženska prava „jeftina reklama“ u slučaju Lejle Murić: Žrtvi porodičnog nasilja niko ne izlazi u susret! – Borba

Posebno bitan momenat je sastanak u jednoj stranoj ambasadi ali i sjednica određenog skupštinskog odbora kojem je prisustvovala pripadnica NVO kartela a što se održalo prethodnih dana u cilju stvaranja dodatnog pritiska na Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u cilju uskraćenja podrške radu socijalnih servisa Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku, diskreditaciji direktora Radonjića i potpunom uništenju našeg rada.

Da zaključimo, NVO kartel godinama ,,vedri i oblači“ oblašću socijalne zaštite direktno u koordinaciji sa nekadašnjim akterima iz organa državne uprave i pojedinim zaposlenim u aktuelnom sazivu Vlade ali na nižim pozicijama a uz svesrdnu pomoć uslužnih medija i svi ,,širom zatvorenih očiju“ prate njihovo mešetarenje a direktor Radonjić i Institut za socijalnu i obrazovnu politiku koji ne pristaju na reket, na ucjene, na plaćanje Komisija i procjenitelja zarad dobijanja projekata itekako smetaju ovom kartelu ali nas njihovo ponašanje, napadi, ogovaranja, javna targetiranja i zakulisne radnje neće smesti sa puta niti će i najmanje uticati na naš rad kao što i neće dovesti do onoga što bi oni najviše voljeli da vide – odlasku direktora Radonjića sa čela Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku, zatvaranju Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i potpunog uskraćivanja podrške kako organa državne uprave tako i međunarodnih partnera koji podržavaju rad Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku. Institut za socijalnu i obrazovnu politiku radi u skladu sa Zakonom, posjeduje licence u skladu sa Zakonom, na javnim konkursima u skladu sa Zakonom dobija sredstva i ne šuruje ni sa kim i ni sa jednom političkom opcijom niti će,  već će raditi samo u skladu sa Zakonom i u najboljem interesu korisnika, a itekako ćemo znati da se zaštitimo od BRUTALNIH i NEISTINITIH napada NVO kartela, medijskih mešetara i nekolicine pripadnika političkog kruga tako da će crnogorska javnost, nadležno tužilaštvo ali i inostrani partneri itekako imati materijala za čitanje, proučavanje a u određenim slučajevima i materijala za krivičnu odgovornost.

Prijavite se na Newsletter!