Koristi učlanjenja u EU

 

19.04.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu I obrazovnu politiku održano je predavanje pod nazivom ,,Koristi učlanjenja u EU’’ kao dio projekta ,,Mladi za unaprjeđenje procesa pristupanja EU’’ a u okviru oblasti rada Instituta-evropske integracije,vladavina prava i razvoj demokratije.

Opšte koristi integracija ostale su nepromijenjene: mir, stabilnost, prosperitet, evropske vrijednosti. Crna Gora uspostavlja institucionalne veze sa EU, od spoljne politike, preko harmonizacije propisa, do ekonomije i investicija.

Efikasnije pravosuđe – jedna od ključnih oblasti za proces integracija, predmet posebne pažnje u dijalogu Crne Gore i EU.

Snažnija zaštita ljudskih prava, uz istovremenu bolju zaštitu i vlasničkih prava. Razvoj institucija – jačanje administrativnih kapaciteta crnogorskih institucija, koje se osposobljavaju za funkcionisanje u složenom mehanizmu odlučivanja u EU, funkiconisanje u okviru evropskog administrativnog prostora. Kvalitetnije javne usluge - kroz proces prenosa institucionalne memorije i razumijevanja sistema EU, moguće je unaprijediti rad naših institucija, koje time postaju kvalitetniji pružalac javnih servisa građanima i biznisu. Jačanje jedinica lokalne samouprave. Harmonizacija zakonodavstva unapređuje ukupni pravni sistem u zemlji, ali i poslovni ambijent za domaća i strana preduzeća. Uvođenje EU standarda podstiče ekonomsku saradnju sa EU kompanijama i olakšava trgovinu, kreirajući i prostor za izvoz na EU tržište.

Ekonomske reforme se, uz pomoć Evropske komisije, sprovode po prioritetima i kroz zajednički dijalog (ekonomski program reformi, održivo upravljanje dugom, fiskalna konsolidacija, strukturne reforme). Vizna liberalizacija i postepen rast mobilnosti svih faktora.

Otvaranje tržišta, podstiče rast konkurentnosti domaćih kompanija, kako bi ostale prisutne na domaćem tržištu, ali i ostvarile pristup na EU tržište. Više ekonomskih mogućnosti daju više mogućnosti za rast BDP-a: mogućnost saradnje, umrežavanja i povezivanja sa jačim industrijama, dostupnost novim tehnološkim, organizacionim i upravljačkim znanjima (takođe, pozitivna iskustva petog proširenja).

Svi prethodni talasi proširenja pokazali su da sa približavanjem članstvu, dolazi do rasta direktnih stranih investicija iz EU zemalja, što je dodatno podstaknuto liberalizacijom tržišta i ukidanjem velikog broja biznis barijera i barijera za trgovinu.

Posebnu korist ostvaruje sektor obrazovanja na svim nivoima – učešće u programima Unije, posebno u inicijativama Evropskog prostora visokog obrazovanja, čime se posebno podstiče rast konkurentnosti u sektoru obrazovanja, mobilnost studenata i nastavnika, jačanje naučno-istraživačke baze i vidljivosti naših obrazovnih institucija na međunarodnoj sceni; evropeizacija nastavnih programa, kako u oblasti društvenih, tako i u oblasti tehnički nauka – evropski standardi uvode se u sve sfere ekonomskih politika i sektore ekonomskih djelantnosti.

Evropski standardi posebno su dragocjeni u oblasti zaštite životne sredine, bezbjednosti prizvoda, zaštite potrošača, zaštite konkurencije, zaštite intelektualne svojine i u ostalim zajedničkim politikama EU.

Bolja snabdjevenost domaćeg tržišta (i turističke ponude) kvalitetnim i pristupačnijim proizvodima iz EU zemalja, što predstavlja korist za potrošače.

Predavač je bio direktor Instituta Mitar Radonjić.

Prijavite se na Newsletter!