Ljudska prava djece u modernom društvu

 

18.02.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje pod nazivom ,,Ljudska prava djece u modernom društvu'' u okviru oblasti rada Instituta zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava. Tokom 21 vijeka snažan zamah društvenih promjena u svijetu i napredak nauke i tehnologije učinio je veliki uticaj na razvoj djece i mladih ljudi. Zbog prezaposlenosti, roditelji, posebno samohrane majke i očevi, često nisu bili u mogućnosti dovoljno se posvetiti odgoju i obrazovanju djece i zadovoljavajuće ih pripremiti za samostalan život, a slična situacija je i danas. Djeca su izložena obilju informacija štampanih I elektronskih medija ali zbog nedovoljnog iskustva ne mogu kritički razlikovati pozitivne i negativne sadržaje, posebno u slučajevima kada nisu odgojena u okruženju ljubavi, mira i prijateljstva. Zbog sve češćih pojava nasilja među djecom i mladima, nužno je preduzimati učinkovitije preventivne mjere kako bi se spriječili takvi nemili događaji. Ne smijemo dopustiti da se u našem društvu pojava sve većeg nasilja među djecom i mladima prećutkuje i marginalizuje jer bi se agresivnost i nasilje mogli pogrešno protumačiti kao prihvatljivi načini društvenog ponašanja. Smatrajući da dijete treba biti potpuno pripremljeno za samostalan život u društvu i odgojeno u duhu ideala koji su proglašeni u Deklaraciji Ujedinjenih nacija, dakle u duhu mira, dostojanstva, slobode, ravnopravnosti i solidarnosti, na 44. zasjedanju Opšte skupštine Ujedinjenih nacija 20. Novembra 1989. usvojena je Konvencija o pravima djeteta (Rezolucija br. 44/25). Konvencija je stupila na snagu 2. septembra 1990. i prihvatile su je 193 države. Posebno značajnu ulogu u radu na odgoju, obrazovanju i opštem blagostanju djece ima Unicef (United Nations International Children's Emergency Fund). Ta organizacija osnovana je 1946. sa sjedištem u New Yorku, kao krizni fond za pomoć djeci stradaloj u Drugom svjetskom ratu.

Nakon 1950. godine Unicef usmjerava svoju aktivnost na pomoć djeci u zemljama u razvoju, uključujući liječenje i prevenciju dječjih bolesti, isporuku hrane u područja zahvaćena sušom, poplavama i ratom, kao i na izgradnju vrtića, škola i drugih dječjih ustanova.

Osim raznih ekstremnih pojava poput samoubistava djece ili vršnjačkih ubistava, ne smiju se zanemarivati ni slučajevi netolerantnog ponašanja djece prema svojim vršnjacima drugih nacionalnosti ili vjeroispovijesti, kao i prema djeci s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, što se sve češće javlja u modernom društvu.

U sprječavanju neprihvatljivih oblika ponašanja djece i mladih veliku ulogu ima kućni odgoj i roditeljsko učenje toleranciji i humanosti ali svakako tu veliku ulogu igraju obrazovne institucije,kao I organizacije civilnog sektora jer mladi nakon kuće I škole,veći dio svog slobodnog vremena provode u društvu,u gradu dok se neki bave između ostalog I volontiranjem pa organizacije civilnog društva umnogome mogu I moraju doprinijeti poštovanju I promovisanju ljudskih prava djece I mladih.

Predavači su bili izvršni direktor Instituta MItar Radonjić I Milica Đukanović

Prijavite se na Newsletter!