Ljudska prava žena tokom oružanih sukoba

 

11.09.2018. u prostorijama Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku održano je predavanje pod nazivom ,,Ljudska prava žena tokom oružanih sukoba'' koje smo organizovali u saradnji sa Savjetom za implementaciju omladinske politike –SIOP.

Pravila ratovanja vodila su računa o poštovanju nekih osnovnih ljudskih prava i prije nego što su ljudska prava međunarodno zagarantovana na opšti način. Potreba za tim je postojala zbog izuzetne situacije u kojoj se nalaze ljudi koji su u ratu izgubili zaštitu svoje države i u vlasti su protivničke države, koja ispoljava sklonost da postupa s njima kao „neprijateljima".Broj takvih prava bio je, međutim, dugo sveden na ona najosnovnija da bi bio razvijen tek na ženevskim konferencijama od 1949. i 1977. godine. Danas se smatra da svako ljudsko biće zahvaćeno oružanim sukobom zadržava sva ljudska prava koja su mu zajemčena međunarodnim ugovorima i običajima.

Tokom trajanja oružanih sukoba uvijek dolazi do kršenja ljudskih prava,posebno žena koje , nađene u vihoru ratnih dešavanja,budu najčešće žrtve I to ne samo sa aspekta ubistva,već I sa aspekta kršenja ljudskih prava,međunarodnog humanitarnog prava I bivaju žrtve seksualne eksploatacije.Tortura I druge forme nehumanog,okrutnog I degradirajućeg postupanja prema ženama tokom oružanih sukoba postanu svakodnevnica I u takvim situacijama je izuzetno teško pomoći.

Tokom ratnih ’90-ih je bilo slučajeva kršenja ljudskih prava žena na teritoriji bivše Jugoslavije I ti slučajevi ni dan danas nisu istraženi do kraja. Tokom ratnih sukoba na Kosovu ’99 godine je bilo izuzetno okrutnih postupaka prema ženama,čak je bilo slučajeva ubijanja žena radi prodaje organa I ovi slučajevi takođe nisu do kraja istraženi.

Tokom 2011 godine I trajanja rata u Libiji pobunjenici ali I snage režima su vršiile ratne zločine, zloupotrebe ljudskih prava i kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Tortura i druge forme nehumanog, okrutnog i degradirajućeg postupanja prema civilima, počinjene su od obe strane koje su učestvovale u konfliktu u Libiji a najtežu torturu su preživjele upravo žene.

Predavači su bili izvršni direktor ISOP - a Mitar Radonjić I izvršna direktorica SIOP – a Milica Đukanović.

Prijavite se na Newsletter!