O NAMA

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku ISOP je nezavisna nevladina organizacija koja kroz svoje projekte fokusira oblasti u kojima donosioci odluka u društvu treba više pažnje da ukažu, pri čemu se snažno zalažemo za informisanje iz datih oblasti na osnovu istraživanja koje naš istraživačko-logistički centar vrši.

Misija:

ISOP-ova misija je podizanje nacionalnog statusa putem vaninstitucionanog obrazovanja pojedinca u duhu slobode i lične nezavisnosti.

Vrijednosti koje ISOP baštini su:

  • Profesionalizam;
  • Inicijativnost;
  • Odgovornost;
  • Liderstvo;
  • Posvećenost.
  • Kultura zajedničkog rezultata – svi za jednog,  jedan za sve.

Vizija:

ISOP će biti priznаti lider bаlkаnskog regionа u oblasti civilnog aktivizma pokаzujući visok nivo socijalne, društvene i ekološke odgovornosti pružajući  sаvremene i inovativne inicijative.

Osnovna  premisa kojom se ISOP u svom radu vodi je : Pionir - nikad sljedbenik!!!

Cilj:

ISOP-ov cilj je inovativno, kreativno i odgovorno crnogorsko društvo posvećeno vladavini prava.

 
 
 
 
 

Prijavite se na Newsletter!