Psiho-fizičko zdravlje mladih i zdravi stilovi života

Projekat ,,Edukativne radionice prevencije zloupotrebe narkotika I prevencija zaraze HIV/AIDSom za predstavnike/ce NVO“

Projekat ,,Prevencija zloupotrebe narkotika I prevencija zaraze HIV/AIDS-om među populacijom pomoraca“

Projekat ,,Edukacijom do prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i prevencije zaraze HIV/AIDS-om za korisnike/ce ustanova kolektivnog smještaja socijalne I dječje zaštite“

Projekat ,,Prevencija zloupotrebe narkotika I prevenciji polno prenosivih bolesti kod mladih“

Projekat ,,Prevencija zloupotrebe narkotika I prevenciji polno prenosivih bolesti kod srednjoškolaca“

Sportom do unapređenja kvaliteta života

Zdravi stilovi života I prevencija vršnjačkog nasilja

Pravilna zaštita od polno prenosivih bolesti

Javno zdravlje LGBTIQ populacije-prevencija HIV/AIDS-a sa fokusom na MSM-muškarce koji imaju seks sa muškarcima

Seksualne slobode modernog društva-opasnost od polno prenosivih bolesti

Prijavite se na Newsletter!