Unapređenje i zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom (OSI),

Projekat ,,Stara lica i OSI su resurs a ne teret“

Projekat ,,Sportom do unapređenja života starijih i OSI“

Projekat ,,Socijalizacija starijih lica i OSI“

Projekat ,,Pomoć u kući“

Projekat ,,Poljoprivredna podrška“

Diskriminacija OSI je zabranjena – Bar

ISOP – Dnevni boravak

Diskriminacija OSI je zabranjena!

Dnevni boravak Pružite nam šansu

Radna praksa za osobe sa invaliditetom

Prijavite se na Newsletter!