,,Odgovornost kompanija-konkurentska prednost i socijalna odgovornost“

 

12.09.2017. Institut za socijalnu I obrazovnu politiku je održao okrugli sto u Baru u skladu sa oblašću rada Instituta-društveno odgovorno poslovanje I razvoj volonterizma, gdje su predstavnici civilnog ali I start-up biznis sektora imali priliku da nauče više o društveno odgovornom poslovanju I da se ono ne svodi samo na finansijske donacije kompanija.

Socijalna odgovornost kompanije predstavlja opredjeljenje iste u pravcu unaprjeđenja dobrobiti zajednice kroz diskrecionu – dobrovoljnu – poslovnu praksu i doprinose a za račun sopstvenih interesa kroz izgradnju imidža. Tako kompanija preuzima obavezu da zaštiti i unaprijedi bogatstvo društva, kao i svoje, kroz raznovrstan biznis i socijalne akcije i da obezbijedi pravične i održive koristi za različite stejkholdere. Socijalnu odgovornost kompanija u radu posmatramo u kontekstu resursno zasnovanog pogleda firme. Da bi razjasnili razloge za rastuće angažovanje biznisa u aktivnostima korporativne socijalne odgovornosti, koristimo koncept relationship managementa. Kompanije koje imaju izgrađenu strategiju u čijoj osnovi je prisutan princip socijalne odgovornosti imaju mogućnost da izgrade čvršće odnose sa svim stejkholerima. U procesu izgradnje konkurentske prednosti kompanije, ključnu ulogu igraju neopipljivi resursi, među kojima se posebno ističe reputacija kao osnova građenja dugoročnih odnosa sa svim internim i eksternim stejkholderima. U radu ukazujemo da reputacija kao rezultat aktivnosti korporativne socijalne odgovornosti potpomaže relationship management u izgradnji čvrstih dugoročnih odnosa sa zaposlenima, potrošačima, investitorima, lokalnom zajednicom, dobavljačima i drugim stejkholderima. Time kompanija može postići neprevaziđenu od strane konkurencije, diferencijaciju i tom kontekstu ostvariti održivu konkurentsku prednost. Glavni cilj rada se ogleda u pronalaženju optimalne strategije korporativne socijalne odgovornosti koja omogućava kompaniji izgradnju održive konkurentske prednosti.

Moderator okruglog stola bio je direktor Instituta Mitar Radonjić.

Prijavite se na Newsletter!