Otvorenost podataka – imperativ demokratije

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku će u saradnji sa Savjetom za implementaciju omladinske politike sprovesti projekat pod nazivom ,, Otvorenost podataka – imperativ demokratije''  u periodu od 09.12.2018. do 06.02.2019. godine.

Projekat se sastoji od 5 predavanja koja su fokusirano koncipirana na najvažnije teme koje definišu otvorenost podataka u posjedu javnih institucija:

  1.  Međunarodna povelja o otvorenim podacima 10.12.2018.;
  2.  Značaj otvorenosti podataka 18.12.2018.;
  3.  E – demokratija 25.12.2018.;
  4.  Open – data barometar 25.01.2019.;
  5. Otvorenost podataka u posjedu javnih institucija / e – portali u Crnoj Gori 06.02.2019.

Opšti cilj projekta je povećanje transparentnosti rada javnih institucija a specifični ciljevi projekta su:

  • povećanje broja objavljenih podataka na sajtovima javnih institucija;
  • podizanje svijesti građana o značaju otvorenosti podataka javnih institucija;
  • povećanje znanja o open data kod srednjoškolaca i studenata;
  • povećanje broja korisnika postojećih open data formi u Crnoj Gori.

Koordinatorka projekta će biti Milica Đukanović a predavač Mitar Radonjić.

Prijavite se na Newsletter!