Projekat ,,Edukacijom do prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i prevencije zaraze HIV/AIDS-om za korisnike/ce ustanova kolektivnog smještaja socijalne I dječje zaštite''

 

Projekat ,,Edukacijom do prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci I prevencije zaraze HIV/AIDS-om za korisnike/ce ustanova kolektivnog smještaja socijalne I dječje zaštite'' je sproveden u periodu od 10.06.2021. do 10.08.2021. i za ciljeve je imao doprinos prevenciji zloupotrebe narkotika kod korisnika/ca ustanova kolektivnog smještaja socijalne I dječje zaštite, doprinos prevenciji polno prenosivih bolesti kod korisnika/ca ustanova kolektivnog smještaja socijalne I dječje zaštite, povedanje znanja korisnika/ca ustanova kolektivnog smještaja socijalne i dječje zaštite o štetnosti korištenja narkotika i povedanje znanja korisnika/ca ustanova kolektivnog smještaja socijalne I dječje zaštite o načinima prevencije zaraze polno prenosivim bolestima dok je ostvareni rezultat bio održana tri seminara kojima je prisustvovalo 19 korisnika/ca ustanova kolektivnog smještaja socijalne I dječje zaštite o štetnosti korištenja narkotika I o načinima prevencije zaraze polno prenosivim bolestima koji su usvojili 70% znanja sa seminara.

 

Prijavite se na Newsletter!