Projekat ,,Kultura manjinskih naroda – kultura Crne Gore''

 

Projekat ,,Kultura manjinskih naroda – kultura Crne Gore'' sproveden je periodu od 22.01.2021. do 22.04.2021. godine i sastojao se od dva seminara kojima je prisustvovalo 12 osoba i 3 predavanja kojima je prisustvovalo 19 osoba. Tokom sprovedenih aktivnosti učesnici su edukovani o važnosti kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koje ona kao takva ima za opštu nacionalnu kulturu Crne Gore.

 

Prijavite se na Newsletter!