Projekat ,,Rodna ravnopravnost – ključ za demokratsko društvo’’

 

Projekat ,,Rodna ravnopravnost – ključ za demokratsko društvo’’ je sproveden u periodu od 01.06.2021. do 10.12.2021. i sastojao se od 4 dvodnevna seminara na kojima je učestvovalo ukupno 27 osoba i 3 predavanja kojima je prisustvovalo 14 osoba.Projektne aktivnosti su za cilj imale edukaciju ciljnih grupa o važnosti rodne i polne ravnopravnosti za ukupnu demokratizaciju društva a tokom seminara i predavanja se fokus najviše stavio na pravne tekovine EU u koje definišu rodnu i polnu ravnopravnost.

 

Prijavite se na Newsletter!