Projekat ,,Škola multikulturalnosti i interkulturalnosti''

 

Institut u partnerstvu sa Savjetom za implementaciju omladinske politike a uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore sprovodi projekat ,,Škola multikulturalnosti i interkulturalnosti'' u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.Ciljevi projekta su povećanje informisanosti I znanja pripadnika manjinskih naroda I drugih nacionalnih manjina o pravima I načinima ostvarenja svoih prava, kulturi I istoriji manjina u Crnoj Gori, povećanje znanja I informisanosti pripadnika nacionalnih manjina I drugih manjinskih nacionalnih zajednica o značaju I važnosti kulture nacionalnih manjina, međuetničkim sukobima na Balkanu,pojmovima etničke diskriminacije, ksenofobije I antisemitizma kao I važnosti multikulturalnosti, interkulturalnosti I međuetničkog sklada, afirmacija kulture manjinskih naroda I drugih manjinskih nacionalnih zajednica i sagledavanje stepena upotrebe upotrebe jezika I pisma nacionalnih manjina I drugih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. Predviđene projektne aktivnosti su analiza stepena upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina i drugih nacionalnih zajednica, trodnevni trening pod nazivom ,,Škola multikulturalnosti i interkulturalnosti, trodnevni kamp pod nazivom ,,Škola interkulturalnog obrazovanja'' i on-line kampanja.

 

Prijavite se na Newsletter!