Projekat ,,Upotreba jezika manjinskih naroda u Crnoj Gori''

 

Projekat ,,Upotreba jezika manjinskih naroda u Crnoj Gori'' je sproveden u periodu od 20.10.2021. do 25.12.2021. i sastojao se od istraživanja o upotrebi jezika manjinskih naroda u Crnoj Gori među građanstvom, dostupnosti sajtova organa javne uprave i javnih ustanova na jezicima nacionalnih manjina, prezentacije rezultata istraživanja i seminara u kojem je učestvovalo 12 osoba što je za cilj imalo objektivno iskazivanje upotrebe jezika nacionalnih manjina u Crnoj Gori.

 

Prijavite se na Newsletter!