Projekat ,,Uticaj kulture manjinskih naroda na kulturu većinske populacije''

 

Projekat ,,Uticaj kulture manjinskih naroda na kulturu većinske populacije'' je sproveden u periodu od 10.08.2021. do 10.10.2021. i sastojao se od dva seminara i dva predavanja u kojima je ukupno učešda uzelo 39 osoba. Cilj projekta je bio da ukaže na matricu uticaja različitih kulturoloških uticaja kroz istoriju na stvaranje manjinskih nacionalnih identiteta u Crnoj Gori i kasnijem uticaju na ukupnu crnogorsku kulturološku matricu.

 

Prijavite se na Newsletter!