Radna praksa za osobe sa invaliditetom

 

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku - ISOP je u saradnji sa Savjetom za implementaciju omladinske politike – SIOP u periodu od 02.10.2018. do 15.12.2018. sproveo radnu praksu za 4 osobe sa invaliditetom ( OSI ) koji su tokom ovog perioda stekli novo znanje i proširili prethodno iz oblasti kancelarijskog pomoćnog posla.

Praktikanti su imali priliku da se usavrše u poslovima kopiranja, pisanja CV-a, pratećeg i pisma interesovanja, sastavljanja izvještaja i zapisnika sa sastanaka kao i unošenja tekstova na sajt.

Po završetku radne prakse, praktikantima su uručene potvrde  završenoj radnoj praksi i pisma preporuke.

Prijavite se na Newsletter!